اين گروه با استفاده از تجربيات كادر مجرب و متخصص در صنعت كشور( تاسيسات- ابزار آلات ) و شناخت نيازهاي صنعت، اقدام به واردات انواع  تجهيزات و كالاهاي مرتبط با اين صنايع مينمايد.

كيفيت كالاهاي وارداتي زير نظر مهندسين و متخصصين اين گروه قبل از ورود بررسي و در حين توليد چك و در آخر تست نهائي شده و سپس وارد بازار داخلي و مصرفي كشور ميشود و مبين اين موضوع رضايتمندي كامل مشتريان عام و خاص از محصولات وارداتي( با توجه به مصرفي بودن كالاها) ميباشد.

اين گروه با تكيه به تفكر مشتري مداري و به روز بودن محصولات( هم از نظر تكنولوژي و هم از نظر كيفيت ) محصولات وارداتي را از كشورهاي مختلف و با توجه به توانائي هاي آنها و از كارخانجات معتبر تهيه و به دست همكاران ومصرف كنندگان عمده و حتي جز ميرساند. در همين راستا به غير از اطمينان از كيفيت و تكنولوژي، قيمت نيز امري مهم براي اين گروه بوده تا مشتريان درسبد خريد خود همزمان اطمينان – آرامش – صداقت – تكنولوژي – كيفيت و قيمت را داشته باشند.