اين گروه با سابقه طولاني در صنعت و واردات و استفاده از مديراني با سابقه در اين زمينه تشكيلاتي قوي از تخصص و تجربه را با هم در آميخته است.

تجربيات گذشته  ما را بر آن داشت كه در زمينه بازرگاني داخلي و خارجي از مديراني مسئول و آگاه ، جهت بازاريابي و فروش نيز از مديران شناخته شده و آشنا به بازار و تكنولوژي روز استفاده نموده تا اجناس مورد نياز بازار در مقياس وسيعي عرضه و شناخته شوند.
با توجه به تنوع اجناس، كشورهاي آسيائي و اروپائي كه صاحب صنعت، سبك و فن هستند طرفهاي اصلي ما بوده و اين مهم باعث شده از كشورهاي متعدد، اجناسي با كيفيت قابل قبول و مطابق با استاندارد وارد كشور شوند.

از اهداف اين گروه آنست كه تمامي اجناس مورد نظر صنعت تاسيات و ابزار آلات در زير يك سقف و با بهترين كيفيت و نازلترين قيمت در اختيار همكاران، مصرف كنندگان و مشتريان محترم قرار گيرند